NAPISZ DO NAS

tel./fax 15 822 32 69

 

WYDAWNICTWO I DRUKARNIA

ATTYLA

Pliki gotowe do druku powinny być w formacie PDF wysokiej rozdzielczości, wygenerowane przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej

(np. Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, CorelDraw.

 

Przyjmujemy również pliki otwarte z w/w programów z dołączonymi grafikami

i zwektoryzowanymi czcionkami.

 

W PDF-ie jak i w pliku otwartym mapy bitowe (np. zdjęcia) powinny mieć min 300 dpi

przy wielkości rzeczywistej, kolorystyka CMYK jak również przewidziane spady

(zalecane 5 mm).

Dopuszcza się oczywiście dodatkowe kolory z palety Panthon.

 

Przy zapisie do PDF-a, w większości programów graficznych, można skorzystać

z domyślnych ustawień zapisu PDF-a: Jakość drukarska (Press Quality),

 

Materiały z programów biurowych (np. Ms Word, Power Point) i PDF-y zapisane z tych programów technicznie nie nadają się do profesjonalnego druku i mogą jedynie pełnić funkcję wzoru do wykonania profesjonalnego projektu w naszym studiu graficznym.